back to top
My little somethings
chuyện cũ

lucilucius:

cần có người ở bên
không muốn về nhà chỉ có mèo ra đón
bữa cơm chỉ ngon
khi có hai người

không muốn phải cười
trước câu chuyện nói nhiều rồi
cũ rích
nhìn họ luận bàn điều mình chẳng thích
trong khi chỉ muốn một mình

giữa triệu người
đừng hỏi vì sao vẫn cứ lặng thinh
nếu em chưa đến
nắm tay tôi
dù chỉ bằng ánh mắt.

22.12.12

nguoi-la:

nguoi-la:

:bz

(Source: an-actual-wizard)

"I want to marry you. I want to have kids with you. I want to build us a house. I want to settle down and grow old with you. I want to die when I’m 110 years old, in your arms. I don’t want 48 uninterrupted hours. I want a lifetime.

(Source: whittemoreandmartin)


Fresh air reading by juliettetang on Flickr.

Fresh air reading by juliettetang on Flickr.

(Source: booksandtea)

Mùa thu năm đó, đi đâu rồi?
#saa #autumn #strangerwithmemories #throwback #vscocam #vsco #cuchi #saigon

Mùa thu năm đó, đi đâu rồi?
#saa #autumn #strangerwithmemories #throwback #vscocam #vsco #cuchi #saigon

Tui chưa đủ béo :((
#saa #avocado #annhieuthiom #yummi #foodporn

Tui chưa đủ béo :((
#saa #avocado #annhieuthiom #yummi #foodporn

Đang cơn thèm, tòm luôn 2 dĩa :”> #saa #foodporn #banhhue #saigon #annhieuthiom #banhbotloc #banhbeo #yummi (at Chợ Phạm Văn Hai Q.Tân Bình HCMC)

Đang cơn thèm, tòm luôn 2 dĩa :”> #saa #foodporn #banhhue #saigon #annhieuthiom #banhbotloc #banhbeo #yummi (at Chợ Phạm Văn Hai Q.Tân Bình HCMC)

"Timing has never been our strong suit"

#saa  #vscocam #vsco #time #quote #fighting

"Timing has never been our strong suit"

#saa #vscocam #vsco #time #quote #fighting

The saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies.
—Anonymous (via suspend)

(Source: seventeenthave)

Sometimes you have to give up on people - not because you don’t care, but because they don’t care.
—Unknown (via psych-facts)
lorddicaprio:

"I’m not really the quiet type, although some people think I am. But I’m the rebel type in the sense that I don’t think I’m like everyone else. I try to be an individual."

lorddicaprio:

"I’m not really the quiet type, although some people think I am. But I’m the rebel type in the sense that I don’t think I’m like everyone else. I try to be an individual."

(Source: yourlifeaswilly)

(Source: brutalgeneration)