back to top
My little somethings
Tui chưa đủ béo :((
#saa #avocado #annhieuthiom #yummi #foodporn

Tui chưa đủ béo :((
#saa #avocado #annhieuthiom #yummi #foodporn

Đang cơn thèm, tòm luôn 2 dĩa :”> #saa #foodporn #banhhue #saigon #annhieuthiom #banhbotloc #banhbeo #yummi (at Chợ Phạm Văn Hai Q.Tân Bình HCMC)

Đang cơn thèm, tòm luôn 2 dĩa :”> #saa #foodporn #banhhue #saigon #annhieuthiom #banhbotloc #banhbeo #yummi (at Chợ Phạm Văn Hai Q.Tân Bình HCMC)

"Timing has never been our strong suit"

#saa  #vscocam #vsco #time #quote #fighting

"Timing has never been our strong suit"

#saa #vscocam #vsco #time #quote #fighting

The saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies.
—Anonymous (via suspend)

(Source: seventeenthave)

Sometimes you have to give up on people - not because you don’t care, but because they don’t care.
—Unknown (via psych-facts)
lorddicaprio:

"I’m not really the quiet type, although some people think I am. But I’m the rebel type in the sense that I don’t think I’m like everyone else. I try to be an individual."

lorddicaprio:

"I’m not really the quiet type, although some people think I am. But I’m the rebel type in the sense that I don’t think I’m like everyone else. I try to be an individual."

(Source: yourlifeaswilly)

(Source: brutalgeneration)

(Source: lenmanas)

(Source: vagabonddaughter)

(Source: hardingmeyer)

Damn, I miss you!

Lại là chuyện về Tarot

- Em để nó đàn áp nhiều quá. Em không bỏ được nó đâu. Có chăng là em đau khổ tới cực đại rồi, em tự buông. Nhưng tương lai, em vẫn không thoát nổi suy nghĩ về nó.

Đã bỏ rồi. Và sẽ quên sớm thôi

- Thiên Yết không bỏ ai thì thôi, nó không để ai phụ nó đâu.

Đã bỏ rồi và phũ như chưa hề yêu nhau.

Coi vậy chứ thực ra có một chuyện không thể chối bỏ, đó là, khi mình đã cảm thấy cố gắng của mình không còn cần thiết, khi mình đã đau khổ tới cực đại, mình sẽ tự buông bỏ, thậm chí là không ngoảnh đầu lại lấy nửa cái.

Chuyện coi bói bài Tarot
- Mốt em không có hiền giống giờ nữa đâu. Em sẽ ghê lắm.
- Em là con ngựa bất kham, nhưng thằng đó(ý là sao, ý là thằng người yêu đó) sẽ cầm cương kìm em lại. Em dữ rồi, nhưng thằng đó còn dữ hơn em nhiều.
- Hãy đi theo hướng ánh trăng, đừng đi theo hướng đèn pin.
- Mốt không lấy chồng thì thôi, chứ đã lấy thì phải “đãi cát tìm vàng” dữ lắm.
- Đừng có tin người quá đáng, mủi lòng quá đáng. Hối hận không kịp.